15. školní týden


10. prosince - 14. prosince 2018

Bližší informace o třídních a celoškolních akcích (odchody, příchody, cena atd.) bývají upřesněny v žákovských knížkách žáků.

DenTřídaČasAkce
Po 10. 12.2. A, 3. A
2. B, 3. B
9. A
7. B
7,45 - 8,30h.
11,50 - 12,35h.
8,00 - 12,35h.
11,50 - 13,30h.
Plavání na 11. ZŠ
Plavání na 11. ZŠ
Návštěva "Domova důchodců Domaslavice"
Lekce MB "Adventní vánoční bytosti" na zámku
Ovoce do škol
Út 11. 12.4. A
4. B
4. A
5. A
9. A
8,00 - 10,00h.
10,00 - 11,40h.
10,00 - 11,40h.
11,50h.
11,50h.
10,55h.
Preventivní program "Kamarádi"
Preventivní program "Kamarádi"
Dopravní výchova
Preventivní program "Kyberšikana"
Čtení v MŠ
Schůzka k lyžařskému výcviku
Stt 12. 12.výběr žáků
4. B
6. B
5. B
8,00 - 12,30h.
10,00 - 11,40h.
11,50 - 13,30h.
11,50h.
"Vánoční nota" v ZUŠ v Místku
Dopravní výchova
Lekce MB "Adventní a vánoční bytosti" na zámku
Preventivní program "Kyberšikana"
Mléko do škol
Čt 13. 12.4. A
1. A, 1. B
10,00h.
8,00 - 11,40h.
15,00 - 16,30h.
"Adventní dílny" v Klíči
"Vánoční dílny"
JARMARK NA DVOJCE
Pá 14. 12.Žák. parlament
3. A
3. B
3. C
6. A
10,00h.
10,00h.
10,55h.
11,40h.
11,50 - 13,30h.
Schůzka Žák. parlamentu v klubovně
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Lekce MB "Adventní a vánoční bytosti" na zámku