Informace k zápisu


ohledně nástupu či odkladu

Letáček ke stažení ZDE.

Vážení rodiče,

vzhledem k novelizaci školského zákona proběhne zápis na základních školách ve Frýdku-Místku ve dnech 15. a 16. dubna 2019.

 • Odklad školní docházky:

  O odklad školní docházky je nutno písemně požádat ředitele školy již u zápisu a mít s sebou příslušné podklady od školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • Informace k zápisu žáků do 1. ročníku

  Podle školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, se upravuje povinnost k zápisu takto:

  § 36 odst. 2

  Povinná školní docházka se vztahuje:

  - na státní občany České republiky

  - na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů

  - na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dnů

  - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

  § 36 odst. 3 POVINNOST ZÁPISU

  Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad. To znamená, že děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 se musí dostavit k zápisu na základní škole.

  Děti narozené od 1. 9. 2013 – 31. 12. 2013 se mohou dostavit k zápisu (jsou-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé). Podmínkou přijetí je kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP).

  Děti narozené od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 se mohou dostavit k zápisu (jsou-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé). Podmínkou přijetí je kladné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře.

  § 37 odst. 1 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

  Není-li dítě v době zápisu (od 1. 4. – 30. 4. 2019) tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte (při zápisu), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena (v době zápisu) doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Dokumenty