Loutnička


Pěvecká soutěž - 2. a 3. třídy

Dne 7. února 2019 se 12 dětí zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Loutnička v kategorii 2. a 3. tříd. Soutěžící si připravili zpěv lidové písničky bez klavírního doprovodu, což je velmi těžké, proto si všichni zúčastnění zaslouží obrovitánskou pochvalu. Porota se dlouho radila, nedokázala vybrat pouze tři nejlepší, proto se rozhodla udělit 2x druhé a třetí místo.

1. Místo Leona Šálovská (3. C)

2. Markéta Šmiřáková (3. B) a Eliška Adamovská (3. A)

3. Matyáš Václavík (2. A), Laura Sýkorová (3. B)

Naši školu na obvodním kole 13. 3. bude reprezentovat Leona Šálovská. O druhé postupující rozhodne příprava a zpěv s klavírním doprovodem.

Chceme velmi poděkovat všem odvážným soutěžícím.