Školní jídelna vzkazuje


...poslední nákupy a odhlášky obědů...

Poslední odhlášení obědů lze provést 26. 6.2019 do 8.00 hod.,

dokoupení obědů do 26. 6. 2019 v době 7.30 – 8.00 hod.

Od 27. 6. do 28. 6.2019 proběhne vyplácení odhlášených obědů u prodeje od 7.00 – 8.00 hod.