Dopravní výchova na dopravním hřišti


pro 4. třídy

Na podzim a v zimě k nám do školy zavítaly policistky z Městské policie, aby s dětmi ze 4. tříd zopakovaly důležitá pravidla silničního provozu a také důležité dopravní značky. Všichni čtvrťáci si potom napsali testy z dopravní výchovy. Na tuto teoretickou část navazovala na jaře část praktická – jízdy na kole na dopravním hřišti. Počasí v pondělí 17. června mladým cyklistům přálo, tak si mohli vyzkoušet své teoretické vědomosti v praxi. Na závěr této praktické části dopravní výchovy obdrželi všichni mladí cyklisté průkaz cyklisty. Od deseti let již mohou děti jezdit samostatně na kole bez doprovodu dospělé osoby, ale, jak na závěr celého kurzu řekla policistka, nejdříve by měli všichni začít samostatně jezdit po cyklistických stezkách a raději se vyhýbat rušným silnicím. A pro jistotu by o dovolení měli požádat své rodiče a zbytečně neriskovat. A nezapomenout na přilbu!