Tradiční podzimní sběr


kaštanů - žaludů a starého papíru již brzy na dvoře Dvojky