Sedmáci na dějepisné exkurzi


v Archeoparku v Chotěbuzi

V duchu hesla J. A. Komenského - Škola hrou - naši žáci v hodinách nejen dějepisu využívají různé formy výuky. Mezi ně patří tradiční pravidelné exkurze. Šesťáci navštěvují Státní archiv, osmáci a deváťáci jezdí do Osvětimi a sedmáci do Archeoparku v Chotěbuzi.

Návštěva Archeoparku v Chotěbuzi přiblížila našim sedmákům zajímavou a zábavně-poučnou formou život našich předků. Ve vstupní budově se žáci rozdělili na dvě skupiny. Postupně zhlédli expozici o životě starých Slovanů, archeologické nálezy doplněné replikami, které představovaly oblékání Slovanů a život zemědělců. Řadu předmětů si žáci mohli vyzkoušet. Následoval přesun do dílny, kde si žáci ve skupinkách vyzkoušeli psaní švabachem, deskové hry, skládačky, poznávání bylin nebo rytí do voskových tabulek. V druhé části se vydali do přírody, aby viděli náznak opevněného hradiště, které je nyní v rekonstrukci. Průvodci žákům tuto zajímavou část exkurze vynahradili možností si vyzkoušet středověké zbraně. Na závěr exkurze jsme se všichni prošli k Rybímu domu. Dětem se výlet za poznáním moc líbil - Jan Amos Komenský by z nás měl radost.