Informace k ošetřovnému


aktuální informace

Vzhledem ke schválení nového zákona ohledně ošetřovného z důvodu uzavření školského zařízení, poskytujeme nové informace:

• rodič má nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školského zařízení

• nárok na něj mají rodiče dětí mladších 13 let a rodiče hendikepovaných dětí

• rodiče se mohou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně

• ošetřovné vám bude vyplaceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření

Jak postupovat ?

1. Rodič obdrží od školského zařízení potvrzený tiskopis "Žádost o ošetřovné", který si vyplní a podepíše (část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken..) svému zaměstnavateli.

2. Po skončení kalendářního měsíce musí rodič odevzdat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vyplní zde dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se rodiče na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

3. Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předá podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou OSSZ, která dávku vyplácí.

4. Tiskopisy ke stažení a další informace najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/