Aktuální informace pro rodiče žáků 1. - 5. tříd


o zahájení vzdělávání ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. - 5. ročníku,

v příloze naleznete další upřesňující pokyny pro prezenční výuku od 25. 5. 2020.

Pro závazné přihlášení vašeho dítěte k prezenčnímu vzdělávání musí být vyplněná žádost a dotazník. Vše odešlete na e-mail paní třídní učitelce nejpozději do 18. 5. 2020. Po tomto datu nebude možnost žáka do školy přihlásit.

Mgr. Barbora Knopp


Dokumenty