Zabezpečení hygienických opatření


v souladu s manuálem MŠMT

Vážení rodiče, v souladu s manuálem MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 informujeme o zabezpečení hygienických opatření ve škole:

  • Pro zaměstnance školy a žáky je pohyb ve vnitřních prostorách školy bez roušek.
  • Cizí osoby, včetně rodičů, žádáme o použití roušky v prostorách školy.
  • Dezinfekce se nachází v každé učebně školy.
  • Toalety dezinfikujeme v průběhu dopolední výuky.
  • Je doporučen omezený pohyb žáků po škole – toaleta, přesun do odborných učeben.
  • Během výuky i přestávek intenzivně větráme učebny a další společné prostory.
  • Pravidelně otíráme PC klávesnice a myši v učebnách výpočetní techniky.
  • Ve školní jídelně průběžně dezinfikujeme stoly, máme organizované příchody žáků na obědy, vydávání příborů a tácků zabezpečuje zaměstnanec školní kuchyně, prostory školní jídelny jsou průběžně větrány.
  • Je doporučeno omezení pohybu rodičů a cizích osob v prostorách školy v průběhu výuky a školních aktivit.