Informace k návratu žáků


1. a 2. ročníků od 18. 11. 2020

  • Pro žáky 1. a 2. ročníků se od středy 18. 11. 2020 obnovuje povinná prezenční výuka. Žáci se budou učit ve svých třídách podle původního rozvrhu (kromě TV a HV) do 11.40 hod.
  • Vzhledem k nutnosti dodržování hygienických pravidel budou upraveny příchody do školy. Žáci 1. ročníku přijdou k hlavnímu vchodu v 7.40 hod., tam si je vyzvednou pedagogové a odvedou do šaten a tříd. Žáci 2. ročníku přijdou k hlavnímu vchodu v 7.50 hod., tam si je vyzvednou pedagogové a odvedou do šaten a tříd.
  • Je umožněn provoz školní družiny (i ranní) za podmínky dodržování homogenity skupin (žáci jedné třídy budou spolu i v jednom oddělení ŠD).
  • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit ve všech prostorách školy i po celou dobu výuky ve třídách roušky.
  • Provoz se bude řídit nařízením MŠMT.
  • Pro žáky 3. až 9. ročníků pokračuje povinná distanční výuka. Těmto žákům jsou umožněny i individuální prezenční konzultace ve škole po předchozí domluvě s vyučujícím (vždy pouze jeden žák a jeden pedagog).
  • Školní jídelna bude i nadále v provozu. Žáci 1. a 2. ročníků (na prezenční výuce) se budou stravovat přímo v jídelně, ostatní žáci si mohou stravu odebrat přes výdejní okénko (jako dosud). Všichni žáci mají nárok na dotovaný oběd.