Školní poradenské pracoviště


je tady pro Tebe, pokud potřebuješ pomoci.

Pokud jsi odpověděl na některé otázky ANO, nejsi v tom určitě sám.

Pokud budeš chtít, obrať se na Školní poradenské pracoviště, protože to, že se nevidíme každý den ve škole, neznamená, že tu pro vás každý den nejsme – připraveni pomoc, poradit a podpořit.

„Sdílená radost je dvojnásobná radost, sdílená starost je poloviční starost.“

Kontakty:

Školní psycholog: Bajusová Michala 770 134 719 michala.bajusová@2zsfm.cz

Metodik prevence: Velecká Eva 775 911 926 eva.velecka@2zsfm.cz

Speciální pedagog: Kozubíková Kamila 770 134 717 kamila.kozubikova@2zsfm.cz

Výchovný poradce: Crhová Věra 770 134 718 vera.crhova@2zsfm.cz

POKUD JE SITUACE VÁŽNÁ (a nedaří se ti s námi spojit), ZAVOLEJ NA LINKU BEZPEČÍ 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.


Dokumenty