Výuka od 24. 5. 2021


Podrobné informace

Vážení rodiče, milí žáci,

dle pokynů MŠMT ČR bude od 24. 5. 2021 zahájena prezenční výuka pro všechny žáky základní školy (1. - 9. třídy).

Na naší škole bude probíhat následovně:

Od 24. 5. 2021 - PREZENČNÍ VÝUKA PRO VŠECHNY ŽÁKY (výuka ve škole dle rozvrhu)

  • 1. A, 1. B, 2. A – dle rozvrhu prezenční výuky, denně 1. – 4. vyuč. hod. (do 11,40h)
  • 2. B – dle rozvrhu prezenční výuky bez plavání, denně 1. - 4. vyuč. hod. (do 11,40h)
  • 3. B – dle rozvrhu prezenční výuky bez plavání, denně 1. - 5. vyuč. hod. (do 12,35h)
  • 3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B 5. C – dle rozvrhu prezenční výuky, denně 1. – 5. vyuč. hod. (do 12,35h)
  • 6. – 9 ročník - dle rozvrhu prezenční výuky (0. vyučovací hodina tělesné výchovy pro 8. A, 8. B je přesunuta na 6. vyučovací hodinu téhož dne)

Rozdělení příchodu žáků do školy a testovací místo

Čas příchodu Třída Vstup do školyTestovací místnost
7,40 1. A, 2. A Hlavní vchodve své třídě

1. B, 2. B
Vchod ze dvora k vrátnici
ve své třídě

3. A
Boční vchod od pozemku školy (tělocvična)
ve své třídě
7,50 3. B, 4. A Hlavní vchodve své třídě

5. A, 4. B
Vchod ze dvora k vrátnici
ve své třídě

5. B, 5. C
Boční vchod od pozemku školy (tělocvična)
ve své třídě
8,00 6. A, 8. A Vchod ze dvora k vrátnicive své třídě

6. B, 8. B Boční vchod od pozemku školy (tělocvična)
ve své třídě

7. A, 7. B,
9. A, 9. B
Hlavní vchod
ve své třídě

Žáky si u daných vchodů vyzvedne pedagogický pracovník.

  • Testování žáků

- Žáci nesmí vykazovat příznaky nemoci Covid-19.

- Všichni žáci budou testováni vždy jen v pondělí. (Testování antigenními testy na přítomnost Covid–19. Testy jsou neinvazivní - z přední části nosu.)

- Žáci si test budou provádět sami pod dohledem pedagogických pracovníků.

- Žák se ve škole nemusí testovat, pokud prodělal Covid-19 a neuplynulo více než 90 dní, je nutné doložit potvrzení o pozitivním testu.

- Pokud bude antigenní test ve škole pozitivní, budeme postupovat podle doporučení MŠMT, kontaktovat zákonné zástupce, kteří si budou muset pro své dítě neprodleně přijít do školy.

- U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účasti na testování.

  • Provoz školní jídelny – v běžném režimu
  • Provoz školní družiny – v běžném režimu
  • Bufítek je zatím mimo provoz – žáci si nosí svačinu a pití z domu
  • Protiepidemická opatření ve škole:

- nutnost ochrany úst a nosu (žák je povinen po celou dobu pobytu ve škole mít řádně nasazenou ochranu úst a nosu, žák by měl mít u sebe minimálně 2 čisté jednorázové chirurgické roušky, popř. respirátor FFP2, KN-95 na den a v průběhu dne si je vyměnit)

- nutnost pravidelného větrání (je doporučeno mít teplejší oblečení)

- nutnost pravidelné desinfekce rukou (při vstupu i během dne)

- zákaz zpěvu a plavání

- tělesná výchova povolena i ve vnitřních prostorách (tělocvična) za určitých podmínek (žáci si nosí cvičební úbor včetně obuvi i na venek)

- minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd

Provoz školy se i nadále řídí pokyny MŠMT.

Případné dotazy směřujte na ředitelku školy, Mgr. Barboru Knopp (778 427 181).


Dokumenty