Informace školní družiny


k úplatě - 2. pololetí

Informace školní družiny k úplatě pro žáky, kteří navštěvují školní družinu v druhém pololetí šk. roku 2020/2021:

  • 1. ročník: přeplatek 250,-Kč za uzavření školy v březnu, přeplatek 120,- Kč za rotační výuku v dubnu. Celkem můžete žádat o přeplatek 370,- Kč.
  • 2. ročník: přeplatek 250,- Kč za uzavření školy v březnu, přeplatek 185,- Kč za rotační výuku v dubnu. Celkem můžete žádat o přeplatek 435,- Kč.
  • Žáci 1. a 2. roč., jejichž rodiče jsou zaměstnaní u IZS a neměli v dubnu rotační výuku, mají přeplatek 305,- Kč.
  • Žákům 3. a 4. ročníků vznikl přeplatek z prvního pololetí 620,- Kč. Ten se převádí na druhé pololetí.
  • 3. ročník: duben - rotační výuka úplata činí 130,- Kč, květen, červen úplata činí 500,- Kč. Celkem činí úplata 630,- Kč, vzniká nedoplatek 10,- Kč, který škola nevyžaduje.
  • 4. ročník: duben – rotační výuka úplata činí 65,- Kč, květen, červen úplata činí 500,- Kč. Celkem činí úplata 565,- Kč, vzniká přeplatek 55,- Kč.

Vyplněné žádosti o vrácení přeplatku (viz příloha) můžete posílat do 20.6. 2021 na adresu martina.vyvleckova@2zsfm.cz nebo odevzdat vychovatelce.


Dokumenty