Pokyn ředitele školy


k zajištění bezpečnosti a zamezení vstupu neoprávněných osob do budov školy

  • Při vstupu do školy 7.40-8.00 hod. školník nebo zastupující pracovník má zvýšený dohled nad osobami vstupujícími do školy.
  • Služba na vrátnici dbá o zvýšenou kontrolu vstupujících osob. Každá osoba musí být zapsána a označena vizitkou NÁVŠTĚVA.
  • Problémové osoby nezadržovat, vyhlásit poplach prostřednictvím sekretariátu a volat Policii ČR – 158.
  • Žáci byli poučeni o tom, že nesmí cizím osobám otevírat dveře.
  • Služba na vrátnici věnuje zvýšenou pozornost nad vstupem při odchodu žáků na konci vyučování.
  • Žáci jsou povinni hlásit dřívější odchod ze školy na vrátnici.
  • Spojovací dveře do ŠD se zamykají ve 14 hod.
  • Rodiče vyzvedávající děti ze ŠD do 14 hod. jsou povinni hlásit vstup na vrátnici.
  • Při odpoledních akcích jako jsou karnevaly ve školní jídelně a tělocvičně má u vstupu službu školník nebo pověřený pracovník.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 10. 2014

Mgr. Milan Gengela

ředitel školy