O naší škole


ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 je škola zaměřena na výuku jazykové komunikace, informačních a komunikačních technologií a na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Žáci základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP „Cesta abecedou života“.

Děti se už od 1. stupně seznamují se základy práce s informačními a komunikačními technologiemi. Máme dvě počítačové učebny, interaktivní učebny, multimediální učebnu cizích jazyků a v každé třídě je počítač s dataprojektorem a plátnem. Všechny počítače jsou zapojeny do sítě a na internet. V odpoledních hodinách jsou dětem k dispozici počítače v informačním centru, jehož součástí je školní knihovna. Nabízíme také pestrou nabídku zájmových kroužků, tvoříme školní časopis. Poskytujeme dobré zázemí pro výuku technických i přírodovědných dovedností v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu a zeměpisu, pro výuku manuálních činností v dílnách a pěstitelské učebně. Okolí naší zrekonstruované pavilónové školy bylo před několika lety opraveno a vznikl tak krásný sportovní areál s možnostmi rozmanitého vyžití. Nejlépe naši školu poznáte, kliknete-li na virtuální prohlídku školy.

Mezi dětmi, pedagogy i rodiči ZŠ a MŠ je navázána úzká spolupráce v rámci projektu „Předskokánek“, který připravuje děti na vstup do 1. třídy. Pěkné vztahy mezi mladšími a staršími dětmi vznikají i díky patronátu 8. a 9. tříd nad prvňáčky a MŠ. Už od 1. třídy probíhá výuka angličtiny, škola je zapojena do projektu EDISON, díky němuž v dřívějších letech  celý týden s našimi žáky trávili studenti z různých končin světa, např. z Thajska, Singapuru, Bosny a Hercegoviny, Indie a Texasu. O další spolupráci v tomto projektu máme zájem. Již několik let spolupracujeme s organizací ADRA, prostřednictvím níž jsme se zapojili do Adresného dárcovství a „adoptovali“ jsme bangladéšského chlapce Sorena Sujona a každoročně finančně podporujeme jeho vzdělávání. Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Tento projekt se týká žáků 1. i 2. stupně, kteří 1x za 14 dní dostávají ovoce a neochucené mléko, i touto formou vedeme děti ke zdravému stravování.

Na naší škole pracuje Žákovský parlament, jehož členy jsou zástupci žáků jednotlivých tříd a podílí se na „životě“ školy a organizaci zajímavých akcí. Každoročně dle zájmu pořádáme lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, zotavovací akce pro žáky 1. stupně zaměřené mimo jiné na procvičení anglického jazyka, jedno i vícedenní třídní výlety. Mezi naše tradiční akce patří Podzimní slet broučků, Vánoční jarmark, Vánoční laťka, Den naruby, Den Země, Den dětí, podzimní a jarní sběrové akce, různé sportovní a vědomostní soutěže a další.