Vedení školy


VEDENÍ ŠKOLY FUNKCE E-MAIL TELEFON
Mgr. Knopp Barbora ředitelka školy barbora.knopp@2zsfm.cz 555 534 152
778 427 181
Mgr. Novotná Irma zást. řed. školy pro I. a II. st. irma.novotna@2zsfm.cz 555 534 154
773 796 905
Mgr. Crhová Věra výchovný poradce vera.crhova@2zsfm.cz 555 534 156
770 134 718
Mgr. Kozubíková Kamila speciální pedagog kamila.kozubikova@2zsfm.cz 555 534 155
770 134 717
Mgr. Velecká Eva metodik prevence eva.velecka@2zsfm.cz
555 534 164
Mgr. Klasová Michala školní psycholog michala.klasova@2zsfm.cz
555 534 161
770 134 719