Termíny třídních schůzek a konzultacíprvní týden v září

Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků
středa 26. září 2018
16,00h.
Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. stupně
středa 26. září 2018 16,30h.
Třídní schůzka pro rodiče žáků 2. stupně
středa 21. listopadu 2018
16,00h. - 18,00h.
Konzultace pro rodiče žáků 1. a 2. stupně
středa 3. dubna 2019
16,00h. - 18,00h.
Konzultace a třídní schůzka
pro rodiče žáků 1. a 2. stupně