Školní žákovská knihovna


Kdy můžeš školní žákovskou knihovnu ve školním roce 2018/2019 navštívit?

Pondělí: 12,45 - 13,30h. (Mgr. Radka Veselská)

Úterý:     12:45 - 13:30h. (Mgr. Jana Kohutová)

Čtvrtek:  12:45 - 13:30h. (Mgr. Dita Bezručová)

Žákovská knihovna se nachází na pavilonu F, v 1. poschodí u školní družiny. Slouží jako informační centrum pro naše žáky, kteří si sem mohou přijít knížky nejen vypůjčit domů, ale mohou je i přímo v knihovně číst. Knihovna je vybavena také počítači, aby si zde mohli žáci připravit referáty a prezentace do výuky. Přitom mohou využít i radu paní učitelky. Občas knihovnu navštíví celá třída během výuky literatury a využije k četbě bohatou nabídku od zábavných knížek až po encyklopedie a časopisy.