Popis projektů


Celoroční projekt 2018/2019 –„ Cesty dětí do století“

V tomto roce oslaví naše společná vlast své 100. výročí. Sto let je doba dlouhá, ale i krátká. Záleží na úhlu pohledu. Pro naše žáky představuje určitě veliký časový úsek. Vždyť i průměrně dlouhý lidský život bývá kratší. Jak si představit, jaké to bylo před třiceti či čtyřiceti lety, když byli jejich rodiče malí? A co teprve když byli babička, dědeček nebo prababička, ba dokonce pradědeček ještě v plenkách?

Celé uplynulé století, doba od roku 1918 do roku 2018, přineslo do každodenních životů lidí mnoho. Mnoho nového, dobrého, krásného a život obohacujícího, avšak i mnoho nedobrého, zlého, ba nejhoršího, vzpomeneme-li například jen na druhou světovou válku.

V rámci celoročního projektu „Cesty dětí do století“ budou naši žáci v různých předmětech objevovat slasti i strasti uplynulé doby, její klady i zápory, inspirativní i k následování nevhodné názory, chování, osobnosti a styly.