Školní družina


VÍTEJTE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ!

Program školní družiny je zaměřen na zájmové vzdělávání všech dětí základní školy a to formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Děti se zdokonalují v sociálních dovednostech důležitých pro život, učí se vzájemné komunikaci, spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti.

Provoz školní družiny vychází z potřeb rodičů a je zabezpečen v době školního vyučování ráno od 6 do 8 hodin, odpoledne pak navazuje na konec vyučování až do 16.30 hodin. Telefonní kontakt na školní družinu naleznete na webových stránkách školy vlevo v kategorii "Zaměstnanci školy".

Žáci využívají ke svým pohybovým hrám tělocvičnu, hřiště a zahradu mezi pavilony. Navštěvují keramickou dílnu, multimediální a počítačovou učebnu.

Zájmové aktivity

Pondělí15,30 - 16,45h.výtvarný kroužekM. Johnová
Úterý15,30 - 17,00h.keramikaM. Johnová, A. Rafajová
Středa15,30 - 17,00h.hra na kytaruR. Valentová
Čtvrtek14,00 - 15,00h.taneční klubM. Vyvlečková
Pátek15,30 - 17,00h.sportovní hryL. Bělicová

Každé oddělení se po celý rok připravuje na obvodní a okresní družinové akce (tematicky zaměřené výtvarné soutěže, hudební „Zpívá celá družina“ , sportovní „Atletický trojboj“, předvánoční turnaj ve florbale), ze kterých si děti odnášejí spoustu cen a diplomů. 

Mezi pravidelné akce patří například Drakiáda, Roztančený podzim, Čertování, Pečení perníčků, Vánoční jarmark, Dětský karneval, Netradiční olympiáda, Malování na chodníku, Den dětí, výroba dárečků a novoročních přání pro Domov důchodců, kulturní vystoupení pro obyvatele pečovatelského domu.

Cena za pobyt ve školní družině činí 250,- Kč na měsíc a platí se pololetně 1250,- Kč na účet školy.