Přírodní vědy moderně na DVOJCE


V tomto školním roce jsme se 2.ZŠ zapojili do projektu „Přírodní vědy moderně“,na který jsme získali dotaci 1.700.000,-Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Částkou 300.000,-Kč se podílel náš zřizovatel Magistrát statutárního města Frýdek-Místek.

elý projekt spočíval v modernizaci kumulovaných učeben přírodopis+zeměpis, fyzika+chemie a jazyková laboratoř. Učebny by vybaveny novými podlahami, speciálním nábytkem, rozvody vody a slaboproudé elektřiny. Jazyková laboratoř byla vybavena centrálním pracovištěm učitele, které umožňuje individuální přístup k žákům a sítí sluchátek pro 24 žákovských pracovišť. Všechny tři učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou – počítač, dataprojektor, interaktivní tabule.

Cílem projektu bylo vybavit učebny tak, aby vyhovovaly požadavkům dnešní doby, abychom zatraktivnili formu výuky a abychom kvalitněji připravili žáky na přechod na střední školy.

Za všechny žáky a učitele děkuje Mgr. Milan Gengela - ředitel školy.