Změna v cenách stravného


od 1. 9. 2019

Vzhledem k neustále narůstajícím cenám potravin jsme nuceni zvýšit stravné od 1. 9. 2019 o 2,- Kč u strávníků ZŠ, MŠ, Gal.. U cizích strávníků o 6,- Kč.

  • Děti  7-10 let z 22 Kč na 24 Kč
  • Děti 11-14 let z 24 Kč na 26 Kč
  • Děti 15 let z 26 Kč na 28 Kč
  • dospělí z 21 Kč na 23 Kč
  • děti Gal. 7-10 let z 30 Kč na 32 Kč
  • děti Gal. 11-14 let z 32 Kč na 34 Kč
  • děti Gal. 15 let z 33 Kč na 35 Kč
  • cizí stravníci z 59 Kč na 65 Kč

Navýšení limitu na stravné a doplatek vratné zálohy

Vzhledem ke zdražení obědů prosíme rodiče o navýšení limitu inkasa na stravné od 1. 9. 2019 na částku 800,- Kč. Navýšení o 200,- Kč je i z důvodu případného neodhlášení obědů a tím nutnosti doplatku do plné ceny oběda.

Do 20. 08. 2019 doplaťte na náš účet 200,- Kč (navýšení vratné zálohy). Variabilní symbol uveďte stejný jako v měsíci červnu + jméno a příjmení žáka. Upozorňujeme, že v případě neuhrazení částky nemohou být strávníkovi načteny obědy na září 2019.

Fuchsová Ivana, pokladní ŠJ