Beseda s policií


3. ročník

V patek 20. ledna zavítala do třídy 3. A a 3. B paní policistka, která žákům vysvětlovala, jak si chránit vlastní bezpečí před napadením, krádežemi a dalšími jevy. Nejprve byli žáci seznámeni, co je úkolem Policie ČR, jaké máme druhy policistů a jakým činnostem se věnují. Následně si zopakovali důležitá telefonní čísla. Pak již plynule přešli k vlastní ochraně a bezpečnosti. Vyplnili si pracovní list zaměřený zejména na dopravní výchovu a následně zhlédli krátká videa o napadení a krádeži. Na konci měli žáci možnost se paní policistky ještě na cokoliv zeptat.

Celá přednáška probíhala v pohodové atmosféře a žáci snad již nyní vědí, jak postupovat v uvedených situacích.