Den němého filmu


celoškolní výzva

Dne 16. listopadu 2023 jsme zažili skvělý den po vzoru černobílých němých filmů. Mezi sebou jsme se domlouvali jen pantomimickými gesty a přitom se probíralo i nové učivo. Ověřili jsme si, že komunikace neprobíhá jen verbálně, ale že nám gesta poskytují spoustu informací.