Vedení školy


VEDENÍ ŠKOLY FUNKCE E-MAIL TELEFON
Mgr. Knopp Barbora ředitelka školy barbora.knopp@2zsfm.cz 555 534 152
778 427 181
Mgr. Lukšová Štěpánka zást. řed. školy pro I. st. stepanka.luksova@2zsfm.cz 555 534 154
770 169 758
Mgr. Hase Kozubíková Kamila zást. řed. školy pro II. st.
speciální pedagog
kamila.kozubikova@2zsfm.cz 555 534 155
773 796 905
Mgr. Crhová Věra výchovný poradce vera.crhova@2zsfm.cz 555 534 156
770 134 718
Mgr. Velecká Eva metodik prevence eva.velecka@2zsfm.cz
555 534 157 
775 911 926
Mgr. Škrábal Tomáš školní psycholog tomas.skrabal@2zsfm.cz 555 534 161
770 134 719
Mgr. Musová Kristýna speciální pedagog kristyna.musova@2zsfm.cz 555 534 165
770 134 717