Žákovský parlament


Žákovský parlament pracuje na naší škole již několik let. Schůzek se účastní vždy dva zvolení zástupci z každé třídy 4. – 9. ročníku pod vedením zástupkyně ředitele Mgr. Kamily Kozubíkové, Mgr. Štěpánky Lukšové a školní metodičky prevence Mgr. Evy Velecké. Podílí se na životě a organizaci akcí naší školy a přispívají svými nápady ke zlepšení a zpříjemnění školního života. Hosty na našich schůzkách byli i ředitelka školy, speciální pedagog, výchovný poradce, školní psycholog, vedoucí školní jídelny, správce, kteří odpovídali na připravené dotazy parlamenťáků. Žáci se tak mohou podrobně seznámit s tím, co jejich práce obnáší.

Žákovský parlament vyhlašuje každoročně soutěž „O nejaktivnější třídu“. Jednotlivé třídy průběžně soutěží např. o nejhezčí vánoční výzdobu, ve sběru papíru, kaštanů a žaludů, plastových víček. Parlamenťáci pomáhají při akcích pro děti z MŠ a žáky 1. stupně (Slet broučků, zápis do 1. ročníků), s organizací akcí Den naruby, Den Země, Den dětí a dalšími celoškolními projekty. Spolupracují s organizací ADRA, pomáhají při sbírkách pro občanské sdružení „Život dětem“ a připravují jiné aktivity.

O všech akcích a aktivitách jsou žáci informováni na nástěnce Život naší školy, rozhlasovými aktualitami pod vedením Mgr. Věry Crhové a Mgr. Evy Fukalové a na webových stránkách školy. Zástupci Žákovského parlamentu se scházejí v nově upravené a vybavené „Klubovně“, která slouží nejen ke schůzkám parlamentu, ale všem třídám pro pořádání besed, třídnických hodin a ke zpestření výuky atd.