Schránka důvěry


Schránka důvěry pro ty, co potřebují pomoci, svěřit se, mají připomínku, dotaz, námět, bolístku ...

Když tě trápí nějaký vážný nebo zdánlivě nedůležitý problém a nemáš odvahu obrátit se na nás osobně, můžeš nám napsat. Pamatuj si, že jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví. Právě proto jsme zřídili schránky důvěry.

Na naší škole máme schránky důvěry dvě. První školní schránka důvěry se nachází v malé chodbičce u vstupu do pavilonu F (příchod k jídelně). Pokud se bojíš, že by tě někdo viděl s dopisem v ruce, můžeš svůj vzkaz poslat přes druhou schránku důvěry, která je elektronická. Najdeš ji na stránkách naší školy – www.2zsfm.cz.

Jak internetová schránka důvěry funguje?

Napíšeš svůj vzkaz, který chceš schránce důvěry sdělit. Podepsat se nemusíš, sdělení může být zcela anonymní, záleží na tobě. Budeme-li znát tvé jméno, můžeme ti odpovědět. Aby bylo možné s problémem něco dělat, popiš jej co nejpodrobněji. Vzkaz bude po odeslání doručen metodikovi prevence, který zajistí vše potřebné.


potřebují pomoci, svěřit se, mají připomínku, dotaz, námět, bolístku,…….