O naší škole


Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 je škola zaměřena na výuku jazykové komunikace, informačních a komunikačních technologií a na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Žáci základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP „Cesta abecedou života“.

Již řadu let probíhá celoškolní celoroční projekt "Člověk 21. století". V letošním roce jsme mu dali podtitul "Národ sobě" nejen proto, že v příštím roce bude jubileum otevření Národního divadla, ale také proto, že mimořádná situace, ve které poslední měsíce žijeme, nám ukázala, jak si dokážeme vzájemně pomoci a v případě potřeby táhnout za jeden provaz.

Děti se už od 1. stupně seznamují se základy práce s informačními a komunikačními technologiemi. Máme dvě počítačové učebny, interaktivní učebny, multimediální učebnu cizích jazyků a v každé třídě je počítač s dataprojektorem a plátnem. Všechny počítače jsou zapojeny do sítě a na internet. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat Žákovskou knihovnu. Nabízíme také pestrou nabídku zájmových kroužků, tvoříme školní časopis. Poskytujeme dobré zázemí pro výuku technických i přírodovědných dovedností v odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu a zeměpisu, pro výuku manuálních činností v dílnách a pěstitelské učebně. Zapojili jsme se do projektu "Přírodní zahrady" a vybudovali venkovní učebny, ve kterých za hezkého počasí probíhá výuka.

Okolí naší zrekonstruované pavilónové školy bylo před několika lety opraveno a vznikl tak krásný sportovní areál s možnostmi rozmanitého vyžití. 

Mezi dětmi, pedagogy i rodiči je navázána úzká spolupráce v rámci projektu „Předskokánek“, který připravuje děti z mateřských škol na vstup do 1. třídy. Pěkné vztahy mezi mladšími a staršími dětmi vznikají i díky patronátu 8. a 9. tříd nad prvňáčky a MŠ. Už od 1. třídy probíhá výuka angličtiny a plavecký kurz. Spolupracujeme s Městskou policií, Střediskem volného času Klíč, Beskydskou šachovou školou, Veselou vědou, ADROU  a jinými organizacemi. Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol. Tento projekt se týká žáků 1. i 2. stupně, kteří 1x za 14 dní dostávají ovoce a neochucené mléko, i touto formou vedeme děti ke zdravému stravování.

Na naší škole pracuje Žákovský parlament, jehož členy jsou zástupci žáků jednotlivých tříd a podílí se na „životě“ školy a organizaci zajímavých akcí. 

Každoročně dle zájmu pořádáme lyžařský a snowboardový výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, školu v přírodě pro žáky 1. stupně, jedno i vícedenní třídní výlety. V letošním roce připravujeme kurz anglického jazyka pro žáky 4. a 5. ročníků, šesťáci se blíže poznají na dvoudenním adaptačním pobytu, plánujeme lyžák pro nejmenší školáky, turistický kurz pro osmáky a další mimoškolní aktivity. Mezi naše tradiční akce patří Podzimní slet broučků, Vánoční jarmark, Vánoční laťka, Den naruby, Den Země, Den dětí, podzimní a jarní sběrové akce, různé sportovní a vědomostní soutěže a další.