EEG-Biofeedback


Metoda EEG Biofeedback je na naší škole určena dětem s poruchami pozornosti a chování, s LMD, s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií, vadami řeči. Je přístupná všem dětem z našeho města i širokého okolí.

Co to metoda EEG Biofeedback je?

Biofeedback je specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace mozku. Jedná se o sebeučení mozku pomocí takzvané biologické zpětné vazby. Dostane-li mozek okamžitou zpětnou vazbu, naučí se na ni reagovat a může korigovat svou činnost.

Jak probíhá náprava?

Zpětnou reakci zajišťuje přístroj „biofeedback“ připojený k PC. Dítě má na hlavě připevněné elektrody, které snímají mozkové vlny. Přístroj zjištěné vlny třídí a převádí do digitální podoby. Počítač zpracovává signál a zajišťuje zpětnou vazbu. Průběh a práci svých mozkových vln vidí dítě na monitoru

http://www.2zsfm.cz

, na němž jsou „převedeny“ do formy zvláštní hry, která se neovládá klávesnicí ani myší, ale výhradně jen pomocí vůle přes snímače na hlavě. Tak dítě ovládá například autíčko jedoucí po cestě. Stačí malé vyrušení, kdy koncentrace poleví, a autíčko sjíždí z cesty. Podobných „her“ máme několik. Každé sezení začíná motivačním pohovorem, aby učitel terapeut zjistil momentální rozpoložení dítěte. Podle druhu poruchy se pracuje s motivačními i reedukačními pracovními listy. Následuje práce s „biofeedbackem“.

Náprava probíhá formou tréninků alespoň 2x týdně. Během školního roku probíhají 2 cykly tréninků, konec září/říjen – prosinec, únor – květen. Během jednoho cyklu dítě absolvuje 20 hodinových tréninků. Díky podpoře Magistrátu města Frýdku – Místku nabízíme tuto pro rodiče výhodnou individuální péči jen za provozní příspěvek 500,-Kč na jeden cyklus.

Bližší informace podá Mgr. Kamila Kozubíková (kamila.kozubikova@2zsfm.cz, 555 534 155, 773 796 905) nebo Mgr. Štěpánka Lukšová (stepanka.luksova@2zsfm.cz, 555 534 154, 770 169 758).