Školská rada


Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovatel zřizuje při základních školách školskou radu.

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období je 3 roky a schází se nejméně 2x ročně. Jednání školské rady probíhají dle platného Jednacího řádu školské rady.

Členové školské rady:

  • Předseda:  Mgr. Gabriela Brázdilová
  • Členové: Ing. Jitka Kališová

                       Ing. Iveta Kolková 

                      Mgr. Eva Velecká

                      Ing. Barbora Císařová

                              Lenka Kročková